Corpocon Steiger 789-286

Beroepsongevallen

Wat betreft bedrijfs- en beroepsongevallen is het zo dat de werkgever de verplichting heeft om te zorgen voor duidelijke veiligheidsinstructies en een gezonde werkomgeving. Schieten zij hierin tekort, dan dienen zij in beginsel de schade te vergoeden. En deze zorgverplichting van de werkgever gaat ver.

 

De werknemer hoeft alleen maar te bewijzen dat er een causaal verband is tussen zijn letsel en de werkomstandigheden. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij er alles aan gedaan heeft om het ongeval te voorkomen. En dat houdt meer in dan het geven van voldoende veiligheidsinstructies; hij moet er ook op toezien dat ze nageleefd worden.

 

Wat dat betreft biedt de Nederlandse wet ons veel houvast om op te komen voor uw belangen na een ongeval op werk. Op het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziekten werken wij bovendien samen met meerdere grote vakbonden. Zo kunnen wij kordaat optreden om vast te stellen of de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld, een essentiƫle stap voor het verkrijgen van een schadevergoeding.

 

Bent u zelf het slachtoffer van een bedrijfs- of beroepsongeval? Aarzel dan niet om ons te bellen voor een vrijblijvende afspraak: 0172 – 532434. Of mail naar: letsel@corpocon.com

Scroll to top