Corpocon Haaientanden 789-286

Verkeersongevallen

‘Verkeersongevallen’ is misschien wel de bekendste categorie als het om letsel- en schadeclaims gaat. De aansprakelijkheid is geregeld in de Wegenverkeerswet. Alles draait om de vraag wie er verkeerstechnisch gezien fout zit. Vaak blijkt dat beide (of meerdere) partijen schuld hebben aan het ongeval. Dan is het mogelijk dat deze partijen voor een gedeelte ‘eigen schuld’ aangerekend wordt. Dit percentage van de geleden schade krijgen zij dan niet vergoed.

 

Van eigen schuld kan sprake zijn als u tijdens het ongeval uw gordels niet om had. Maar ook als u een kind aanrijdt dat plotseling de weg over rent. De wet gaat er namelijk vanuit dat jonge kinderen, juist vanwege hun leeftijd en bijbehorende roekeloze gedrag, bescherming verdienen. De toekenning van eigen schuld maakt de aansprakelijkheidsvraag vaak zeer gecompliceerd. Zorg er daarom voor dat u altijd een proces-verbaal laat opmaken of in ieder geval een registratieset laat invullen als u betrokken raakt bij een verkeersongeval.

 

Bent u zelf het slachtoffer van een verkeersongeval? Aarzel dan niet om ons te bellen voor een vrijblijvende afspraak: 0172 – 532434. Of mail naar: letsel@corpocon.com

Scroll to top